Cytológia spolu s kolposkopiou tvoria základ sekundárnej prevencie rakoviny krčka maternice u žien. Nová možnosť vyšetrenia steru z krčka maternice do tekutiny umožní až o 30% vyšší záchyt zmenených buniek, umožní vyšetriť prítomnosť HPV vírusov a iných patogénov (chlamýdia, …).

Rakovina krčka maternice je druhá najčastejšie onkologické ochorenie žien v SR., Ročne zaznamenávame asi 600 nových prípadov. Rakovina krčka maternice je ochorenie, ktoré ku svojmu vzniku potrebuje infekciu ľudským papilomavírusom (Human Papiloma Virus – HPV). Rýchlejšie sa môže infikovať zápalom zmenený krčok.

Zákon o preventívnych prehliadkach  umožňuje preventívny cytologický odber z krčka maternice od 23 roku života ženy. Ak sú 2 po sebe cytologické stery negatívne, interval sa predĺži na 3 roky. Presnosť štandartného cytologického vyšetrenia je do 60%.

Nová možnosť vyšetrenia steru z krčka maternice do tekutiny umožní až o 30% vyšší záchyt zmenených buniek, umožní vyšetriť prítomnosť HPV vírusov a iných patogénov (chlamýdia, mycoplazma, ureaplazma) Príplatok za novú možnosť vyšetrenia je 20€.

Keďže primárna prevencia – očkovanie proti HPV – sa u nás takmer nevykonáva, ostáva včasné vyhľadávanie a spresnenie diagnostiky zatiaľ jediným spôsobom ako znížiť výskyt .

Dobrá správa pre obyvateľov je, že zvýšeným úsilým gynekológov sme zaznamenali medziročne 4% pokles vo výskyte nových prípadov rakoviny krčka maternice.