Prínosy používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (HAK) prevažujú nad jej rizikami, odporúča sa zvýšenie informovanosti žien a zdravotníckych pracovníkov.

Európska lieková agentúra (EMA) ukončila prehodnocovanie bezpečnosti kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (HAK) s dôrazom na riziko vzniku venózneho tromboembolizmu (VTE – vznik krvných zrazením v žilách). Záverom týchto zistení je, že prínosy kombinovanej HAK používanej na zabránenie neplánovaného tehotenstva, prevládajú nad možnými rizikami.

V súvislosti s prehodnocovaním bezpečnosti používania kombinovanej HAK boli prijaté nasledovné zistenia a závery, ktoré sú dôležité pre pacientky:

  • EMA prehodnocovala pomer prínosov a rizík v súvislosti s používaním kombinovanej HAK, najmä s dôrazom na riziko tromboembolizmu. Záverom hodnotenia je, že prínosy užívania kombinovanej HAK prevládajú nad rizikom vzniku krvných zrazením v žilách. Toto riziko je dlhodobo známe a je veľmi nízke.
  • Ženy, u ktorých sa počas používania kombinovanej HAK neobjavili žiadne problémy, nemusia užívanie prerušiť. Napriek tomu je potrebné, aby si boli vedomé rizika vzniku krvných zrazením, akokoľvek je toto riziko nízke.
  • Riziko vzniku krvných zrazením v žilách sa líši v závislosti od typu gestagénu, ktorý kombinovaná HAK obsahuje. Počet zaznamenaných prípadov sa pohybuje medzi  5 – 12 na 10 000 žien, ktoré kombinovanú HAK užívajú počas doby jedného roka. Pre porovnanie, u žien, ktoré kombinovanú HAK neužívajú, sa riziko pohybuje na úrovni 2 prípadov z 10 000 žien.
  • Ženy, ktoré užívajú kombinovanú HAK, by mali vedieť rozpoznať príznaky vzniku krvných zrazenín. Sú to: silná bolesť alebo opuch dolných končatín, náhla nevysvetliteľná dýchavičnosť, zrýchlené dýchanie alebo kašeľ, bolesť na hrudi, slabosť alebo tŕpnutie tváre, rúk alebo nôh. V prípade výskytu týchto príznakov je nutné okamžite vyhľadať lekára!
  • Pri užívaní kombinovanej HAK je zároveň nutné poznať faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku tromboembolizmu. Ide o fajčenie, nadváhu, vyšší vek, opakované migrény, rodinné predispozície na vznik krvných zrazenín v relatívne nízkom veku (<50 rokov), dlhodobo znížená pohyblivosť (napr. z dôvodu choroby alebo zranenia). Tieto rizikové faktory sa u žien môžu s časom meniť. Riziko vzniku krvných zrazenín v žilách je tiež vyššie počas prvého roka užívania kombinovanej HAK.
  • Kombinovaná HAK je na Slovensku viazaná na lekársky predpis z dôvodu nutnosti pravidelnej kontroly zdravotného stavu ženy, aby bolo minimalizované riziko vzniku možných vedľajších účinkov.
  • Ženy sa majú s lekárom poradiť o tom, ktorý typ antikoncepcie je pre nich najvhodnejší.

 

Krátené, celý článok je na: http://www.sukl.sk