ECCA vyhlásila obdobie 19.1.2014 – 26.1.2014 za Európsky týždeň boja proti rakovine krčka maternice.

Rakovina krčka maternice je 3. najčastejšie onkologické ochorenie žien v SR. Je spôsobená vírusmi HPV (human papilomavirus), proti ktorým existuje očkovanie. Na vyhľadávanie ochorení slúži cytologický skríning. Pokiaľ je cytologický ster nejasný, alebo nie s dobrým výsledkom nasleduje kolposkopické vyšetrenie.

Kolposkop je špeciálny mikroskop, ktorým sa dajú sledovať povrchové zmeny na krčku maternice pred a po aplikácii 3% kyseliny octovej.

Informujte sa u nás o možnosti očkovania proti HPV. Je to najúčinnejšia forma prevencie v každom veku.

Znakom boja je ružová stuha.