Európska agentúra (EMA) pre medicínu potvrdila svoj pozitívny postoj k hormonálnej antikoncepcii

Európska agentúra (EMA) pre medicínu zaviazala výrobcov antikoncepcie k pravdivému informovaniu o vedľajších účinkoch antikoncepcie. Dôvodom je možný vznik trombózy ciev (upchania ciev v dôsledku zvýšeného zrážania sa krvi). EMA pomenovala riziko, ktoré je 1-3 prípady z 10 000 užívateliek u zdravej populácuie. Ak sa užíva [...]